Medische indicatie WMO/WLZ

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Korporaad adviseert bij de medische indicatiestelling voor individuele WMO-voorzieningen, zoals woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen en toebehoren, huishoudelijke ondersteuning. Sinds de invoering van de WMO per 1 januari 2007 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om voorzieningen te treffen voor mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of psychosociaal).

 

Wet Langdurige Zorg

De artsen van Korporaad adviseren bij indicatiestelling in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet vervangt de AWBZ sinds 1 januari 2015 en regelt de zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nabij nodig hebben.