Organisatie

Korporaad is een maatschap van een bedrijfsarts en een verzekeringsarts. De maatschap werkt in een samenwerkingsverband met andere bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, psychologen (A&O en klinisch), ergonomen en veiligheidskundigen.

 

team