Preventiespreekuur

Medewerkers van een bedrijf moeten in staat worden gesteld om een bedrijfsarts te consulteren – op eigen initiatief of op verzoek van de leidinggevende. Tijdens het preventiespreekuur kunnen allerlei vragen op het snijvlak van arbeid en gezondheid aan de orde komen. Het voornaamste doel van het preventiespreekuur is om uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.