Werkplekonderzoek

Het verbeteren van de ergonomische omstandigheden in de werkomgeving kan ziekteverzuim en gezondheidsklachten bij gezonde werknemers voorkomen (preventief). Mensen met beginnende of bestaande gezondheidsklachten kunnen veel baat hebben bij een ergonomisch werkplekonderzoek (curatief). Ergonomisch en arbeidshygiënisch werkplekonderzoek geeft inzicht in de fysieke belasting van medewerkers en levert adviezen voor verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden op.