Team

Gretha Hijmans van den Bergh

Bedrijfsarts

gretahijmans

Gretha Hijmans van den Bergh is geregistreerd bedrijfsarts en heeft twintig jaar ervaring in de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening. Sinds 2002 is zij zelfstandig gevestigd. Voorheen werkte zij ondermeer bij GUO, STIGAS en RELAN. Haar branche-ervaring betreft ondermeer de zakelijke dienstverlening, automatisering, retail, industrie, facilitaire dienstverlening, sociale werkvoorzieningen, zorginstellingen en de lokale overheden.

Jan Schipper

Verzekeringsarts

janschipper

Jan Schipper is ruim twintig jaar werkzaam als sociaalgeneeskundige. Als geregistreerd verzekeringsarts werkte hij ondermeer voor de GMD te Arnhem, deels verbonden aan de interne opleidingsafdeling van deze organisatie. Later werkte hij bij GUO/STIGAS waar hij zich voornamelijk richtte op bedrijfsgebonden verzuimbeheer. In 1997 was hij initiator en medeoprichter van WOSM, een detacheringsorganisatie voor verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Gedurende vijf jaar was hij werkgever binnen deze organisatie. Sinds 2001 is Jan Schipper zelfstandig gevestigd verzekeringsarts en ondernemer. Zijn branche-ervaring betreft ondermeer de zakelijke dienstverlening, automatisering, industrie, onderwijs en lokale overheden.

Laurentiu Enuica

Verzekeringsarts

Laurentiu Enuica heeft ruim zestien jaar ervaring in de sociale verzekeringssector. Sinds 2005 is hij geregistreerd verzekeringsarts. Hij heeft in deze hoedanigheid gewerkt bij het GAK, UWV en Ergatis. Daarnaast werkte hij enige tijd als bedrijfsarts in Frankrijk. Laurentiu beschikt over uitgebreide expertise in het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers en heeft grondige kennis opgedaan van het sociale verzekeringsstelsel. Hij beschikt over ruime ervaring op zowel het gebied van Ziektewet/Wet Verbetering Poortwachter als op het gebied van de claimbeoordeling WIA/WAO/nWajong en Participatiewet.