Risicoinventarisatie en -evaluatie

Vrijwel alle werkgevers zijn verplicht een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Een RI&E bestaat uit een overzicht van alle gezondheidsrisico’s die er in een arbeidsorganisatie aanwezig zijn en een plan van aanpak om deze risico’s te verminderen. In de meeste gevallen is de werkgever tevens verplicht om de RI&E te laten toetsen door een daartoe gerechtigde instelling of deskundige.