Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding vraagt een gezamenlijke inspanning van zowel medewerker als leidinggevende. Bij het beoordelen en begeleiden van ziek gemelde werknemers is daarom een goede communicatie met de werkgever erg belangrijk. Afhankelijk van de vraagstelling zal de bedrijfsarts de oorzaken van het verzuim en de mogelijkheden voor re-integratie uitzoeken. Daarbij krijgen ook de veelal aanwezige niet-medische factoren aandacht.
Indien gewenst kan de bedrijfsarts de medische behandeling van de zieke werknemer monitoren.