Preventief medisch onderzoek

Het PMO is een onderzoek naar de gezondheid van medewerkers en kan tevens bestaan uit het treffen van maatregelen die nodig zijn om de gezondheid van medewerkers te beschermen en te verbeteren. Volgens de Arbo wet (art.18) is de werkgever verplicht om werknemers een medisch onderzoek aan te bieden:
“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”
Tijdens een PMO wordt naast de gezondheid ook de werkbeleving van medewerkers in kaart gebracht. Het onderzoek kan worden ingezet om de effecten van maatregelen inzichtelijk te maken en eventuele verschillen in gezondheid of werkbeleving tussen teams of afdelingen aan het licht te brengen. Het PMO is bijzonder geschikt om knelpunten op het gebied van psychische en sociale belasting op het spoor te komen.